Що таке економічна експертиза

4-6-2017

Економічна експертиза — рід судових експертиз, направлених на вивчення діяльності фінансово-економічного характеру, що здійснюється господарюючим суб’єктом, тобто аналіз та оцінка коректності фінансових операцій, їх відображення в обліку, а також дослідження кредитної, податкової та інших областей діяльності. Рекомендую почитати про http://ua-expert.com/prices/zadachi-ekonomicheskoy-ekspertizy/

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЕКСПЕРТ-ЕКОНОМІСТ?
Дослідженням первинних бухгалтерських та касових документів;
Дослідженням регістрів бухгалтерського обліку; регістрів податкового обліку;
Дослідженням бухгалтерської і податкової звітності з пояснювальними записками;
Дослідженням статутних та інших розпорядчих документів (наказів), договорів та актів звірок по їх виконанню; виписок реєструючих органів та реєстрів (по цінних паперів, часток власників);
Дослідженням інших документів і відомостей, що дозволяють розкрити дійсну причину виникнення спірних ситуацій, що займається експерт-економіст.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ ЕКСПЕРТИЗ?
Фінансова, податкова і бухгалтерська експертизи проводяться в рамках цивільних і кримінальних процесів з метою вирішення наступних завдань:
встановлення порушень в процесі документальної фіксації відомостей про фінансові операції, у процесі організації, розподілу й використання підприємством доходів, грошових коштів (фондів);
встановлення спотворень в податковому та бухгалтерському обліку та аналіз їх впливу на розмір оподатковуваної бази;
виявлення фактів відхилень, порушень у фінансово-кредитній сфері;
визначення кредитоспроможності позичальника, тобто його здатність своєчасно і в повному обсязі здійснити повернення позикових коштів;
визначення напрямків витрачання цільових коштів;
встановлення оподатковуваної бази, обчислення та сплата податків та інших обов’язкових внесків та платежів до бюджетів різних рівнів і позабюджетні фонди;
виявлення відповідності між базою оподаткування, сумою податкових відрахувань і між нормами вітчизняного законодавства;
розрахунок часток засновників (акціонерів) у майно господарюючого суб’єкта, визначення суми грошових коштів, які належать учаснику товариства у разі виходячи його зі складу, а також розміру дивідендів акціонерам за результатами фінансового року;
інші ситуації, вирішення яких потребує участі спеціаліста в галузі економічних наук.
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (ЯК ФІНАНСОВА, ТАК І БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА) ПІДРОЗДІЛЯЄТЬСЯ НА НЕСУДЕБНУЮ І СУДОВУ.
Несудебная економічна експертиза проводиться в непроцесуальній формі. Вона може призначатися за запитом адвоката (захисника). Також запросити несудебную фінансову експертизу можуть інші фізичні та юридичні особи, зацікавлені в її проведенні. Акт несудебной бухгалтерської експертизи (або інакше він називається актом експертного дослідження) виноситься за підсумками проведення якраз таки несудебной економічної експертизи. Пред’явлення другій стороні з метою укладення мирової угоди для уникнення судового розгляду, залучення в якості інших документів за клопотанням сторони та рішенням суду є основними, але не вичерпними формами використання результатів несудебной економічної експертизи.
Судова економічна фінансова експертиза має процесуальним характером і призначається в рамках кримінальних, цивільних, арбітражних справ. При цьому суб’єкт економічної судової експертизи, тобто експерт-економіст, призначається органами суду чи слідства. Експерт зобов’язаний спиратися на теоретичну базу, в основі якої лежить комплекс юридичних і економічних знань, змінений і узагальнений для цілей правосуддя.
Підсумковим документом при проведенні судової економічної бухгалтерської експертизи є висновок експерта, що виступає як самостійний вид судового докази. Економічні експертизи поділяються на бухгалтерські і фінансово-економічні. Такий поділ економічних експертиз залежить від напрямку дослідження і вирішуваних питань. Слід зауважити, що такий поділ носить умовний характер. Аналіз судової та експертної практики показує, що в процесі проведення одного експертного дослідження вирішуються одночасно як бухгалтерські, так і фінансово-економічні питання.